نصب و راه اندازی اعلان حریق

نصب و راه اندازی اعلان حریق موفق بودن یک پروژه‌ی اعلام حریق و فعال بودن و صحت عملکرد آن در طولانی مدت، به زمان اجرا و نحوه نصب اعلام حریق ونصب دقیق تجهیزات اعلام حریق بازمی‌گردد. اجرای درست و کامل یک سیستم صرفا در تحویل بی‌عیب و نقص آن نیست. اهمیت نصب سیستم اعلام حریق…